فراخوان طرح‌ها و رویدادها

همکاری در زمینه اجرای طرح‌های پژوهشی با موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
قابل توجه متخصصان، پژوهشگران، صاحب‌نظران و دانشجویان. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.