اصلاحات بازنشستگی؛ زمینه ها، پیامدها مروری بر تجربه اصلاحات در ۱۰ کشور منتخب

عنوان: اصلاحات بازنشستگی؛ زمینه ها، پیامدها مروری بر تجربه اصلاحات در ۱۰ کشور منتخب

گردآوری: سمانه گلاب

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۱/۱۷

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

دانلود

در گزارش پیش رو تلاش شده برخی متغیرهای کلیدی مرتبط با پیش‌زمینه اصلاحات، شیوه اصلاحات و درنهایت وضعیت فعلی سیستم بازنشستگی در کشورهای منتخب ارائه شود. برای این بررسی ۱۰ کشور ایتالیا، مجارستان، ترکیه، شیلی، مکزیک، ژاپن، آرژانتین، لهستان، سوئد و فرانسه انتخاب شده‌اند. درنهایت شاخص‌های منتخب برای ایران نیز برآورد شده‌ و وضعیت ایران در مقایسه با ۱۰ کشور مورد بررسی ارزیابی شده است