اصلاح ساختار شرکتها و هلدینگ سازی تجربه صندوق بازنشستگی کشوری

عنوان: اصلاح ساختار شرکتها و هلدینگ سازی تجربه صندوق بازنشستگی کشوری

مجری طرح: بهمن احمدی امویی

ناشر: طرح نقد

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

 

دانلود

صندوق بازنشستگی کشوری به منظور جلوگیری از کاهش هم افزایی و افزایش امکان انحراف مجموعه شرکت‌های تحت پوشش خود را در قالب شش هلدینگ تخصصی ساماندهی کرده است.در این اثر مراحل و مسائل پیش روی این اقدام از زبان دست‌اندرکاران این طرح مستندسازی شده است.