اقتصاد ایران سال ۱۳۹۷ – تحلیلی به امور کلان و شهری

عنوان: اقتصاد ایران سال ۱۳۹۷ – تحلیلی به امور کلان و شهری

مجری طرح: علی دینی ترکمانی ، علی جعفری شهرستانی

ناشر: سروش آفتاب فردا

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷

دانلود