اقتصاد دیجیتال و دورنمای بیمه‌های اجتماعی

عنوان:اقتصاد دیجیتال و دورنمای بیمه‌های اجتماعی

ترجمه : گروه پژوهش موسسه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷

دانلود

این گزارش ترجمه­ یکی از آخرین گزارش­های ایساست. در این گزارش پس از توضیح و تشریح مفهوم «اقتصاد دیجیتالی» و اتکای آن به فناوری‌های پیشرفته چگونگی تأثیر این گونه اقتصادها بر زندگی افراد توضیح داده است. از این رو ایسا به عنوان مرجع تخصصی بیمه­‌های اجتماعی تلاش کرده تا تأثیر اقتصادهای دیجیتالی بر حوزه بیمه‌های اجتماعی را بررسی کرده و از این منظر حوزه تازه­ای برای کنکاش پیش روی کارشناسان و علاقه‌مندان بگشاید.