الف تا یای طرح های مزایای معین تامین مالی نشده (NDC)

عنوان: الف تا یای طرح های مزایای معین تامین مالی نشده (NDC)

مترجم: میکاییل عظیمی

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

دانلود

این مقاله تلاش می‌کند تا زبان فنی بحث را تا حد ممکن ساده کند تا بتواند مفاهیم اصلی، مسائل و راه‌حل‌های ممکن را منتقل کند، در حالی که از نظر تکنیکی مطالب درصت و صحیح هستند. مطمئناً این مقاله نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های مربوط به رویکرد NDC را پوشش دهد؛ زیرا بسیاری از آنها در دو مجموعه (در سه جلد) با همین عنوان مطرح شده‌اند.