کتاب

کتابهای منتشر شده موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

عنوان تاریخ انتشار لینک دانلود
پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان کشوری؛ مستندسازی یک تجربه ۱۳۹۸ مشاهده
رویکرد حقوق بشری به حمایت اجتماعی ۱۳۹۸ مشاهده
راهنمای عملی نحوه کار با نرم‌افزار پراست ۱۳۹۸ مشاهده
بودجه‌بندی اجتماعی ۱۳۹۸ مشاهده
خدمات اجتماعی و بازنشستگی؛ مطالعه موردی کشورهای موفق ۱۳۹۸ مشاهده
بیمه­ اجتماعی و عدالت اجتماعی ۱۳۹۸ مشاهده
بازنگری در سازوکار پرداخت مستمری (بازگشت از خصوصی‌سازی به نظام عمومی) ۱۳۹۸ مشاهده
بازنشستگی؛ لنگرگاه آرامش (می‌خواهم دوران بازنشستگی بهتری داشته باشم) ۱۳۹۸ مشاهده
مسئله‌شناسی رکود در بنگاه‌های صنعتی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی در ایران ۱۳۹۸ مشاهده
نقش نظام مالیاتی در کارآمدی تأمین اجتماعی ۱۳۹۸ مشاهده
جمعیت سالمند ایران تا سال ۱۴۰۵ ۱۳۹۸ مشاهده
سلسله نشست‌های گفت‌و‌گوی راهبردی ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ مشاهده
نقش نظام مالیاتی در کارآمدی تأمین اجتماعی ۱۳۹۸ مشاهده
خانوارهای سالمند چگونه هزینه می­کنند ۱۳۹۸ مشاهده
نقش نظام مالیاتی در کارآمدی تأمین اجتماعی ۱۳۹۸ مشاهده
سیاست­گذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری ۱۳۹۸ مشاهده
چشم‌اندازهای جمعیت درحال سالمند شدن در آسیا و اقیانوسیه ۱۳۹۸ مشاهده
تأملی بر مطالبات بازنشستگان ۱۳۹۸ مشاهده
کف حمایت­های اجتماعی همگانی ۱۳۹۷ مشاهده
کابوس بازنشستگی؛ تاملی بر تجربه بازنشستگی در ایران ۱۳۹۷ مشاهده
۱۰ چالش جهانی تامین اجتماعی ۱۳۹۷ مشاهده
سالمندی خوب؛ مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیرشدن ۱۳۹۷ مشاهده
تولد دوباره (تجربه اصلاح ساختار و هلدینگ سازی در صندوق بازنشستگی کشوری) ۱۳۹۷
باز اندیشی در راهبردهای نظام بازنشستگی ۱۳۹۷ مشاهده
اقتصاد ایران سال ۱۳۹۷ – تحلیلی به امور کلان و شهری ۱۳۹۷ مشاهده
صندوقهای بازنشستگی ایران در گذر زمان ۱۳۹۷ مشاهده
تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری ۱۳۹۶ مشاهده
سرگذشت یک صندوق ۱۳۹۶ مشاهده
اصلاح ساختار شرکتها و هلدینگ سازی تجربه صندوق بازنشستگی کشوری ۱۳۹۶ مشاهده
اقتصاد ایران در سال ۹۶ ۱۳۹۶ مشاهده
سند سیاست‌های سرمایه‌گذاری یک صندوق بازنشستگی  ۱۳۹۶ مشاهده
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ بیم ها و امیدها ۱۳۹۵ مشاهده
چگونه بازنشتگی شاد داشته باشیم ۱۳۹۵ مشاهده
لذت فراغت ۱۳۹۵ مشاهده
مروری بر اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای منتخب ۱۳۹۵ مشاهده
نظام بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخب (مجموعه مقالات) ۱۳۹۵ مشاهده