کتاب

کتابهای منتشر شده موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ردیف عنوان تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ بهار ۱۳۹۶ دانلود
۲ سند سیاست‌های سرمایه‌گذاری یک صندوق بازنشستگی  بهار ۱۳۹۶ دانلود
۳ اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ بهار ۱۳۹۵ دانلود
۴ چگونه بازنشتگی شاد داشته باشیم زمستان ۱۳۹۵ دانلود
۵

لذت فراغت

زمستان ۱۳۹۵ دانلود
۶ مروری بر اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای منتخب زمستان ۱۳۹۵ دانلود
۷ نظام بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخب (مجموعه مقالات) زمستان ۱۳۹۵ دانلود

 

کتابهای در دست چاپ موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ردیف عنوان
۱ بازاندیشی در مسئله نظام بازنشستگی ایران
۲ ده چالش جهانی تامین اجتماعی
۳ تمرینات ورزشی برای سالمندان
۴ تولد دوباره (تجربه اصلاح ساختار و هلدینگ سازی در صندوق بازنشستگی کشوری)
۵ ابعاد خوب پیر شدن
۶ تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری
۷ سرگذشت یک صندوق