کتاب

کتابهای منتشر شده موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ردیف عنوان تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ باز اندیشی در راهبردهای نظام بازنشستگی ۱۳۹۷ دانلود
۲ اقتصاد ایران سال ۱۳۹۷ – تحلیلی به امور کلان و شهری ۱۳۹۷ دانلود
۳ صندوقهای بازنشستگی ایران در گذر زمان ۱۳۹۷ دانلود
۴ تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری ۱۳۹۶ دانلود
۵ سرگذشت یک صندوق ۱۳۹۶ دانلود
۶ اصلاح ساختار شرکتها و هلدینگ سازی تجربه صندوق بازنشستگی کشوری ۱۳۹۶ دانلود
۷ اقتصاد ایران در سال ۹۶ ۱۳۹۶ دانلود
۸ سند سیاست‌های سرمایه‌گذاری یک صندوق بازنشستگی  بهار ۱۳۹۶ دانلود
۹ اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ بیم ها و امیدها بهار ۱۳۹۵ دانلود
۱۰ چگونه بازنشتگی شاد داشته باشیم زمستان ۱۳۹۵ دانلود
۱۱

لذت فراغت

زمستان ۱۳۹۵ دانلود
۱۲ مروری بر اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای منتخب زمستان ۱۳۹۵ دانلود
۱۳ نظام بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخب (مجموعه مقالات) زمستان ۱۳۹۵ دانلود

 

کتابهای در دست چاپ موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ردیف عنوان
۱ ده چالش جهانی تامین اجتماعی
۲ تمرینات ورزشی برای سالمندان
۳ تولد دوباره (تجربه اصلاح ساختار و هلدینگ سازی در صندوق بازنشستگی کشوری)
۴ ابعاد خوب پیر شدن