گزارش های کارشناسی راهبردهای بازنشستگی صبا

گروه مطالعات اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصادی

عنوان گزارش شماره گزارش تاریخ انتشار جزئیات
مشکلات بازنگری نظام بازنشستگی خدمات دولتی در کشورهای آفریقای زیر صحرایی ۷۰ زمستان ۱۳۹۸ مشاهده
بررسی آثار توزیعی اصلاحات در نظام بازنشستگی کشور ۶۵ پائیز ۱۳۹۸ مشاهده
صندوق و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ۶۷ پائیز ۱۳۹۸ مشاهده
مروری اجمالی بر سیستم بازنشستگی کانادا ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ مشاهده
درآمد دولت کجا می رود (نگاهی به ارقام کلان بودجه در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۷) ۴۵ پاییز ۱۳۹۷ مشاهده
اقتصاد دیجیتال و دورنمای بیمه‌های اجتماعی ۴۲ پاییز ۱۳۹۷ مشاهده
نگاهی به اجزای بودجه امور رفاه اجتماعی در ایران ۳۶ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
شاخص‌های کلیدی بازار کار و تاثیر آن بر صندوق‌های بازنشستگی در ایران ۳۳ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
اثرات محتمل مستقیم و غیر مستقیم قوانین مصوب برنامه ششم توسعه بر صندوق بازنشستگی کشوری ۳۰ تابستان ۱۳۹۶ مشاهده
مستمری های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی: درسهایی از تجربه های کشورهای OECD ۲۶ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
آسیب شناسی واگذاری موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشور ۲۸ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
اصلاحات بازنشستگی؛ زمینه ها، پیامدها مروری بر تجربه اصلاحات در ۱۰ کشور منتخب ۲۴ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
مقایسه بودجه اختصاصی دولت به صندوقهای بازنشستگی با مالیات تحقق نیافته ۲۱ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
مسئله شناسی رکود در بنگاه های صنعتی وابسته به صندوق های بازنشستگی و راهکارهای خروج از آن ” خلاصه مدیریتی “ ۱۹ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
اثر سالمندی بر اندازه و ترکیب مخارج دولت ۱۶ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کشورهای دارای نظام مبتنی بر مزایای معین (DB) ۱۰ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
بودجه محدود، تعهدات هنگفت ۷ بهار ۱۳۹۶ مشاهده
مخارج تامین اجتماعی در زمان بحران  ۱ زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
برآورد انباشت اصل و بازده کسورات در سیستم NDC ، مطالعه موردی صندوق بازنشستگی کشوری  ۳ زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
مروری بر کفایت مستمری‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری  ۴ بهار ۱۳۹۶ مشاهده

 

گروه مطالعات رفاه و تامین اجتماعی

عنوان گزارش شماره گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
نابرابری میان حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری ۷۴ زمستان ۱۳۹۸ مشاهده
تنظیم‌گری در صندوق‌های بازنشستگی ۷۱ زمستان ۱۳۹۸ مشاهده
شاخص کف حمایت‌های اجتماعی ۷۳ زمستان ۱۳۹۸ مشاهده
برآورد بار مالی ایجاد کف حمایت اجتماعی در ایران ۷۲ زمستان ۱۳۹۸ مشاهده
بازخوانی تجربه صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی ۶۹ زمستان ۱۳۹۸ مشاهده
کفایت و پایداری نظام‌های بازنشستگی در بافتار سالمندی جمعیت ۶۸ پائیز ۱۳۹۸ مشاهده
تحولات نظام بازنشستگی کارکنان دولت در بریتانیا ۶۱ پائیز ۱۳۹۸ مشاهده
صندوق­های بازنشستگی ایران در یک نگاه ۶۲ پائیز ۱۳۹۸ مشاهده
آیا مزایای بازنشستگی در ایران سخاوتمندانه است؟ ۶۳ پائیز ۱۳۹۸ مشاهده
موانع بازنگری ها در اصلاح نظام بازنشستگی ایران ۶۴ پائیز ۱۳۹۸ مشاهده
مطالعه رویکرد غالب اصلاح نظام بازنشستگی در ایران ۶۰ پائیز ۱۳۹۸ مشاهده
سنجش میزان رضایت از خدمات بیمه تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی کشوری ۵۹ پائیز ۱۳۹۸ مشاهده
الگوها و عوامل تعیین کننده انتقالات بین نسل های والدین سالمند و فرزندان بزرگسال در شهر تهران ۵۸ پائیز ۱۳۹۸ مشاهده
دوران سوم عمر ، بحران بازنشستگی با سال های طلایی زندگی ۵۷ پائیز ۱۳۹۸ مشاهده
از کار افتادگی در صندوق بازنشستگی کشوری ۵۵ تابستان ۱۳۹۸ مشاهده
مروری بر قوانین همسانسازی در صندوق بازنشستگی کشوری ۵۴ تابستان ۱۳۹۸ مشاهده
رویکردهای مبتکرانه برای تضمین حمایت‌های اجتماعی همگانی برای آینده کار ۵۳ تابستان ۱۳۹۸ مشاهده
آیا اثر بازتوزیعی پرداخت‌های اجتماعی و مالیات‌ها در طول زمان بین کشورهای مختلف تغییر کرده است؟ ۵۲ تابستان ۱۳۹۸ مشاهده
بازنگری‌ها در نظام بازنشستگی ترکیه ۵۶ تابستان ۱۳۹۸ مشاهده
مطالعه ساختار و تشکیلات حکم‌رانی صندوق‌های بازنشستگی ایران ۵۱ بهار ۱۳۹۸ مشاهده
رهنمودهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای حکمرانی صندوق­های بازنشستگی ۵۰ بهار ۱۳۹۸ مشاهده
دیدگاه­های مؤسسه دیدبان جهانی سالمندی ۴۶ زمستان ۱۳۹۷ مشاهده
تأمین مالی حمایت­های اجتماعی مرتبط با آینده کار ۴۹ زمستان ۱۳۹۷ مشاهده
منشأ قوانین بازماندگی در بازنشستگی ایران ۴۷ پاییز ۱۳۹۷ مشاهده
بار مالی قوانین بازنشستگی پیش از موعد و ماده ۱۰۴ ق.م.خ.ک ۴۱ پاییز ۱۳۹۷ مشاهده
مرور اجمالی بر قوانین حاکم بر صندوق های بازنشستگی ایران ۴۴ پاییز۱۳۹۷ مشاهده
سالمندی دلنشین  ، اقدمات حمایتی و ساختار اجرایی آنان در کشور‌ها ۴۰ پاییز ۱۳۹۷ مشاهده
سپهر مالی به منظور حمایتهای اجتماعی و اهداف توسعه پایدار ۳۹ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
سیاست‌پژوهی؛ پژوهش به زبان سیاست‌گذاری ۳۸ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
توصیه‌نامه شماره ۲۰۲؛ نظام حمایت‌های اجتماعی ۳۷ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
دستورالعمل‌های اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی در حوزه ارتباطات ۳۵ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
انجمن‌های سالمندان، مروری بر تاثیرگذاری، پایداری و تکرارپذیری آنها ۳۴ تابستان ۱۳۹۷ مشاهده
آنالیز آماری هزینه های بیمه تکمیلی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری ۳۲ تابستان ۱۳۹۶ مشاهده
آنالیز آماری هزینه های بیمه تکمیلی در صندوق بازنشستگی کشوری ۳۱ تابستان ۱۳۹۶ مشاهده
سیاستگذاری صندوق های بازنشستگی در ایران : مطالعه رویکردهای اقتصاد محور و اجتماع محور ۲۹ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
الف تا یای طرح های مزایای معین تامین مالی نشده (NDC) ۲۵ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
روند تغییرات ارزش ها و نگرشهای ایرانیان بازنشسته برگرفته از گزارشهای موج های سه گانه پیمایش ۲۲ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان  ۱۸ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
گزارش جهانی حمایتهای اجتماعی ۱۹ – ۲۰۱۷ : حمایتهای اجتماعی فراگیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار (خلاصه مدیریتی)  ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
بررسی سلامت روان بازنشستگان شهر تهران  ۱۵ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
مروری بر نظام های بازنشستگی در کشورهای منتخب ۱۳ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف  ۱۲ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
بررسی هزینه های بهداشت و درمان خانوارهای دارای عضو سالمند ۹ تابستان ۱۳۹۶ مشاهده
بررسی سهم هزینه های بهداشت و درمان از کل هزینه ها در خانوارهای دارای سالمند در مقایسه با خانوارهای بدون سالمند ۸ بهار ۱۳۹۶ مشاهده
نگاهی به سه دوره اصلاحات نظام بازنشستگی در شیلی ۶ بهار ۱۳۹۶ مشاهده
خلاصه اطلاعات آماری مربوط به بازنشستگان، از کارافتادگان و فوت‌شدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ۱۳۵۹-۱۳۰۱  ۵ بهار ۱۳۹۶ مشاهده

 

گروه مطالعات سرمایه گذاری و بازارهای مالی

عنوان گزارش شماره گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها؛چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی صندوق‌های ذخیرۀ تامین اجتماعی ۶۶ پاییز
۱۳۹۷
مشاهده
وظایف، مسئولیت ها و اختیارات مدیران در دستورالعمل های سرمایه ۴۳ پاییز
۱۳۹۷
مشاهده
ضرورت تدوین سند سیاستهای سرمایه گذاری در صندوقهای بازنشستگی ۲۷ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
جایگاه بنگاههای موجود درسبد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در زنجیره ارزش صنعت فولاد ۲۰ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
مروری بر قوانین سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی در کشورهای منتخب ۲۳ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
بررسی میزان پوشش تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف سرمایه گذاری ۱۱ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
ساختار حکمرانی و فرآیندهای سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی دولتی نروژ ۲ زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف ۱۴ پاییز ۱۳۹۶ مشاهده