گزارش های کارشناسی راهبردهای بازنشستگی صبا

گروه مطالعات اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصادی

ردیف عنوان گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ مسئله شناسی رکود در بنگاه های صنعتی وابسته به صندوق های بازنشستگی و راهکارهای خروج از آن ” خلاصه مدیریتی “ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۲ اثر سالمندی بر اندازه و ترکیب مخارج دولت زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۳ سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کشورهای دارای نظام مبتنی بر مزایای معین (DB) پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۴ بودجه محدود، تعهدات هنگفت بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۵ مخارج تامین اجتماعی در زمان بحران زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
۶ برآورد انباشت اصل و بازده کسورات در سیستم NDC ، مطالعه موردی صندوق بازنشستگی کشوری زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
۷ مروری بر کفایت مستمری‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری بهار ۱۳۹۶ مشاهده

 

گروه مطالعات رفاه و تامین اجتماعی

ردیف عنوان گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
 ۲ گزارش جهانی حمایتهای اجتماعی ۱۹ – ۲۰۱۷ : حمایتهای اجتماعی فراگیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار (خلاصه مدیریتی) زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۳ بررسی سلامت روان بازنشستگان شهر تهران پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۴ مروری بر نظام های بازنشستگی در کشورهای منتخب پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۵ مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۶ بررسی سهم هزینه های بهداشت و درمان از کل هزینه ها در خانوارهای دارای سالمند در مقایسه با خانوارهای بدون سالمند بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۷ نگاهی به سه دوره اصلاحات نظام بازنشستگی در شیلی بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۸ خلاصه اطلاعات آماری مربوط به بازنشستگان، از کارافتادگان و فوت‌شدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ۱۳۵۹-۱۳۰۱ بهار ۱۳۹۶ مشاهده

 

گروه سرمایه گذاری و بازارهای مالی

ردیف عنوان گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ بررسی میزان پوشش تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف سرمایه گذاری پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۲ ساختار حکمرانی و فرآیندهای سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی دولتی نروژ زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
۳ پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف پاییز ۱۳۹۶ مشاهده