گزارش های کارشناسی راهبردهای بازنشستگی صبا

گروه مطالعات اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصادی

ردیف عنوان گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ مستمری های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی: درسهایی از تجربه های کشورهای OECD زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۲ آسیب شناسی واگذاری موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشور زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۳ اصلاحات بازنشستگی؛ زمینه ها، پیامدها مروری بر تجربه اصلاحات در ۱۰ کشور منتخب زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۴ مقایسه بودجه اختصاصی دولت به صندوقهای بازنشستگی با مالیات تحقق نیافته زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۵ مسئله شناسی رکود در بنگاه های صنعتی وابسته به صندوق های بازنشستگی و راهکارهای خروج از آن ” خلاصه مدیریتی “ زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۶ اثر سالمندی بر اندازه و ترکیب مخارج دولت زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۷ سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کشورهای دارای نظام مبتنی بر مزایای معین (DB) پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۸ بودجه محدود، تعهدات هنگفت بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۹ مخارج تامین اجتماعی در زمان بحران زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
۱۰ برآورد انباشت اصل و بازده کسورات در سیستم NDC ، مطالعه موردی صندوق بازنشستگی کشوری زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
۱۱ مروری بر کفایت مستمری‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری بهار ۱۳۹۶ مشاهده

 

گروه مطالعات رفاه و تامین اجتماعی

ردیف عنوان گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ الف تا یای طرح های مزایای معین تامین مالی نشده (NDC) زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۲ روند تغییرات ارزش ها و نگرشهای ایرانیان بازنشسته برگرفته از گزارشهای موج های سه گانه پیمایش زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۳ سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
 ۴ گزارش جهانی حمایتهای اجتماعی ۱۹ – ۲۰۱۷ : حمایتهای اجتماعی فراگیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار (خلاصه مدیریتی) زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۵ بررسی سلامت روان بازنشستگان شهر تهران پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۶ مروری بر نظام های بازنشستگی در کشورهای منتخب پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۷ مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۸ بررسی سهم هزینه های بهداشت و درمان از کل هزینه ها در خانوارهای دارای سالمند در مقایسه با خانوارهای بدون سالمند بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۹ نگاهی به سه دوره اصلاحات نظام بازنشستگی در شیلی بهار ۱۳۹۶ مشاهده
۱۰ خلاصه اطلاعات آماری مربوط به بازنشستگان، از کارافتادگان و فوت‌شدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ۱۳۵۹-۱۳۰۱ بهار ۱۳۹۶ مشاهده

 

گروه مطالعات سرمایه گذاری و بازارهای مالی

ردیف عنوان گزارش تاریخ انتشار لینک دانلود
۱ ضرورت تدوین سند سیاستهای سرمایه گذاری در صندوقهای بازنشستگی زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۲ جایگاه بنگاههای موجود درسبد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در زنجیره ارزش صنعت فولاد زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۳ مروری بر قوانین سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی در کشورهای منتخب زمستان ۱۳۹۶ مشاهده
۴ بررسی میزان پوشش تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف سرمایه گذاری پاییز ۱۳۹۶ مشاهده
۵ ساختار حکمرانی و فرآیندهای سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی دولتی نروژ زمستان ۱۳۹۵ مشاهده
۶ پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف پاییز ۱۳۹۶ مشاهده