اولویت‌های پژوهشی سال ۹۶

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا با توجه به نیازهای مطالعاتی صندوق بازنشستگی کشوری و در سطح کلان‌تر، نظام بازنشستگی در ایران، اولویت‌های پژوهشی خود را برای سال ۱۳۹۶ منتشر کرده است. از متخصصان، پژوهشگران و صاحب‌نظران این حوزه‌ها دعوت می‌شود برای انجام پژوهش‌های تعیین‌شده با این مؤسسه همکاری داشته باشند.

علاوه بر این دانشجویانی که تمایل دارند موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری خود را در حوزه بازنشستگی و مسائل مرتبط با آن انتخاب کنند، می‌توانند در صورت تائید موضوع و تصویب پروپوزال از حمایت‌های مالی مؤسسه برخوردار شوند.

 

olaviat

عنوان: اولویت‌های پژوهشی در سال ۱۳۹۶

تهیه و تدوین: موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

تاریخ انتشار: بهار ۱۳۹۶

دانلود