درخواست طرح نامه پژوهشی

 پژوهشگرانی که تمایل به همکاری در زمینه اجرای طرح‌های پژوهشی با موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا دارند می‌توانند مطابق با درخواست طرح‌نامه پژوهشی (RFP) که توسط مؤسسه تهیه شده است طرح پیشنهادی خود را برای موضوعات مورد نظر به همراه رزومه مجری و همکاران به آدرس پست الکترونیکی proposal@saba-psi.ir ارسال نمایند.

موسسه تا یک ماه پس از ارائه RFP‌‌‌‌ها، طرح نامه‌های پژوهشی را دریافت می‌کند و پس از بررسی در شورای پژوهشی طرح نهایی انتخاب خواهد شد.

برای ارسال طرحها از فرم طرح نامه پژوهشی (فرم خام پروپزال) استفاده نمایید.

 

ردیف عنوان تاریخ بارگذاری دانلود
۱ ارزیابی واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ download-2-xxl
۲ اصلاح نظام مدیریت و بهره برداری و ارتقای خدمات خانه های امید ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ download-2-xxl
۳ اقتصاد سیاسی سیاست ها‌ و قوانین بازنشستگی در ایران ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ download-2-xxl
۴ نظرسنجی میزان رضایت زنان از بازنشستگی پیش از موعد ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ download-2-xxl
۵ طراحی نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی صندوق بازنشستگی کشوری ۲۷ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۶ آسیب شناسی و بهبود فرهنگ سازمانی ۲۷ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۷ اصلاح و بهبود فرایندها و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری ۲۷ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۸ تجزیه و تحلیل وضعیت کلی حاکم بر صنایع مختلف ۲۷ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۹ تحلیل محتوای رسانه‌های نوشتاری و مجازی درباره صندوق بازنشستگی کشوری ۲۷ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۱۰ فرصت‌ها و تهدیدات رشد روزافزون فناوری اطلاعات بر صنایع تحت پوشش صندوق بازنشستگی ۲۷ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۱۱ ارزیابی اثرات وضعیت اقتصاد کلان کشور بر عملکرد مالی صندوق بازنشستگی کشوری ۱۹ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۱۲  اندازه‌گیری «کیفیت زندگی» مستمری‌بگیران  ۱۹ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۱۳  بازنشستگی در برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب   ۱۹ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۱۴  بررسی و تبیین مخاطرات اخلاقی در قوانین مستمری و بازنشستگی کشوری ۱۹ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۱۵  بررسی ویژگی‌های کیفی نسل آینده ۱۹ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۱۶  بررسی، تحلیل و آسیب‌شناسی شکایت‌ها علیه صندوق  ۱۹ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۱۷  بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان ۱۹ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۱۸  تاریخچه نظام‌های بازنشستگی کارکنان دولت در جهان و ایران  ۱۹ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۱۹  تورهای سیاحتی وزیارتی ۱۹ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۲۰  شناسایی اجزاء (اقلام) سبد مصرفی سالمندان  ۱۹ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۲۱  شناسایی و تحلیل الگوهای گذران وقت ۱۹ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۲۲  ضرورت ها و برنامه های آماده سازی برای ورود به مرحله بازنشستگی ۱۹ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۲۳  کالبدشکافی ابعاد پیوند بین نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی ۱۹ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl
۲۴  نقش هلدینگ‌ها و شرکت‌های تحت پوشش در  همکاری با شرکت های دانش بنیان و استارتآپ ها ۱۹ تیر ۱۳۹۶ download-2-xxl