طرح‌های خاتمه یافته

سال ۱۳۹۷

ردیف عنوان مجری لینک دانلود
۱ ترجمه کتاب «توانمندسازی حکومت-Building State Capability» جعفر خیرخواهان
۲ بررسی برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری (یک و چند روزه) پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
۳ بررسی کاربردی تجربه‌های موفق در خصوص نهادهای واسطه‌ای ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی، فرهنگی و رفاهی به بازنشستگان در کشورهای دیگر ایمان یوسف‌زاده
۴ کالبدشکافی ابعاد پیوندی نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی علی فلاح زیارانی
۵ بررسی کیفی مطالبات بازنشستگان کشور ریحانه عبدی
۶ بررسی تغییر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و شناسایی مطالبات بازنشستگان از خلال تحلیل پژوهش های پیشین یاسر باقری
۷ «تهیۀ «گزارش های وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانوارهای با سرپرست سالمند، با و بدون حقوق بازنشستگی سمیرا غلامی
۸ ارزیابی عملکرد مدیریت صندوق بازنشستگی در کیفیت ارائه خدمات از دیدگاه بازنشستگان کشوری با استفاده از مدل سروکوآل (مطالعه موردی مدیریت صندوق بازنشستگی استان لرستان) علی راستخانه