طرح های پژوهشی در حال اجرا

 

ردیف عنوان مجری
۱ بررسی کیفی مطالبات بازنشستگان کشور   ریحانه عبدی
۲ بررسی تغییر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و شناسایی مطالبات بازنشستگان از خلال تحلیل پژوهش های پیشین یاسر باقری
۳ ترجمه کتاب « توانمندسازی حکومت – Building State Capability » جعفر خیرخواهان
۴ ارزیابی عملکرد مدیریت صندوق بازنشستگی در کیفیت ارائه خدمات از دیدگاه بازنشستگان کشوری با استفاده از مدل سروکوآل (مطالعه موردی مدیریت صندوق بازنشستگی استان لرستان) علی راستخانه
۵ بررسی برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری (یک و چند روزه) پژوشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
۶ بررسی کاربردی تجربه‌های موفق در خصوص نهادهای واسطه‌ای ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی، فرهنگی و رفاهی به بازنشستگان در کشورهای دیگر ایمان یوسف زاده
۷ کالبدشکافی ابعاد پیوندی نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی علی فلاح زیارانی
۸ ارزیابی اثرات اقتصاد کلان کشور بر عملکرد مالی صندوق بازنشستگی کشوری اسماعیل صفرزاده