جایگاه بنگاههای موجود درسبد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در زنجیره ارزش صنعت فولاد

عنوان: جایگاه بنگاههای موجود درسبد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در زنجیره ارزش صنعت فولاد

تهیه کننده: احمدرضا برکتین

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۰/۲۶

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

دانلود

با عنایت به این که صندوق بازنشستگی کشوری تقریباً در تمام حلق ههای زنجیره ارزش فولاد حضور دارد، و از طرفی الزامات و ویژگ یهای صنعت فولاد در ایران، پیشنهاد می شود این بنگاه ها با سیستمی جامع و یکپارچه اداره شوند تا ضمن بهره بردن از هم افزایی میان آنها و کاهش هزیینه‌های سربار، بتوان با استراتژی مناسب از مشکلات و خطرات جدی پیش رو به سلامت عبور کرد.