سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کشورهای دارای نظام مبتنی بر مزایای معین (DB)

عنوان: سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کشورهای دارای نظام مبتنی بر مزایای معین (DB)

تألیف: هدی جعفری

گروه مطالعاتی: گروه اقتصاد کلان و سیاست گذاری اقتصاد

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

دانلود