سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کشورهای دارای نظام مبتنی بر مزایای معین (DB)

عنوان: سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کشورهای دارای نظام مبتنی بر مزایای معین (DB)

تألیف: هدی جعفری

گروه مطالعاتی: گروه اقتصاد کلان و سیاست گذاری اقتصاد

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

دانلود

با توجه به اینکه سیستم تعیین مستمری برای دوران بازنشستگی در ایران از نوع مزایای معین (یا DB) است و همچنین با توجه به اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی، در این گزارش اطلاعات مربوط حجم کل سرمایه‌گذاری، پرتفوی سرمایه‌گذاری و نرخ بازده سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در برخی از کشورهایی که نظام مبتنی بر مزایا معین (یا DB) دارند، ارائه شده است.