صندوقهای بازنشستگی ایران در گذر زمان

عنوان: صندوقهای بازنشستگی ایران در گذر زمان – با تاکید بر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری

مجری طرح: بهروز هادی زنوز

ناشر: طرح نقد

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷

 

دانلود

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین نهادهای موجود در نظام بیمه‌های اجتماعی کشورند. موضوع اصلی این کتاب، مطالعه نحوه شکل گیری و تحول این دو صندوق از بدو تاسیس تا سال ۱۳۹۵ و پیش¬بینی تحول وضعیت آن‌ها در آینده با توجه به چالش‌های موجود و پیش‌روی این صندوق‌ها و محاسبات بیمه‌ای انجام شده در مورد این دو صندوق است.