لذت فراغت

عنوان: لذت فراغت

نویسنده: اِرنی جِی. زلینسکی

ترجمه : زهرا زاده غلام، نجمه جلیلی

مجری : مؤسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه

ناشر : یزدا

تعداد صفحات: ۲۸۶صفحه

چاپ اول: زمستان ۱۳۹۵

دانلود