مروری بر اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای منتخب

عنوان: مروری بر اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای منتخب

ترجمه : حسن یحیوی رازلیقی

مجری : مؤسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه

ناشر : یزدا

تعداد صفحات: ۴۲۴ صفحه

چاپ اول: زمستان ۱۳۹۶

دانلود