مروری بر قوانین سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی در کشورهای منتخب

عنوان: مروری بر قوانین سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی در کشورهای منتخب

گردآوری و ترجمه: هدی جعفری

تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۱/۱۷

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

دانلود

برای درک بهتر قوانین حاکم بر سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، در گزارش حاضر به بررسی قوانین وضع شده بر سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی (عمومی و خصوصی) کشورهای منتخب پرداخته شده است، شایان توضیح است این موضوع در کشورهای کانادا، جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، یونان، ژاپن، هلند، لهستان، ترکیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بررزیل که نظام بازنشستگی آنها مبتنی بر مزایای معین (DB ) است، بررسی شده است همچنین باید گفت: اطلاعات گزارش حاضر از «بررسی سالانه مقررات سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی» OECD در سال ۲۰۱۶ گردآوری شده است.