مروری بر نظام های بازنشستگی در کشورهای منتخب

عنوان: مروری بر نظام های بازنشستگی در کشورهای منتخب

گرداوری و ترجمه: فریبا بهزاد

تدوین و نتظیم: یلدا جعفری بیرون

گروه مطالعاتی: گروه رفاه و تامین اجتماعی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

دانلود

گزارش پیش‌رو حاوی اطلاعاتی درباره جمعیت کل، درصد جمعیت بالای ۶۵ سال، سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP)، وضعیت نظام بیمه، امید زندگی، سن بازنشستگی به تفکیک مرد و زن و بازنشستگی زودهنگام در کشورهای منتخب است. اطلاعات ارائه شده از سایت اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی دریافت شده است.