مرور اجمالی بر قوانین حاکم بر صندوق های بازنشستگی ایران

عنوان:مرور اجمالی بر قوانین حاکم بر صندوق های بازنشستگی ایران

تهیه‌کنندگان: سمانه گلاب ، صمد مختارزاده

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۷

دانلود

این گزارش تلاش کرده تا با رویکردی تطبیقی و با رعایت ایجاز و اختصار، ضوابط و رویه­‌های بازنشستگی در صندوق­های مختلف را ارائه کند.