مسئله شناسی رکود در بنگاه های صنعتی وابسته به صندوق های بازنشستگی و راهکارهای خروج از آن

عنوان: مسئله شناسی رکود در بنگاه های صنعتی وابسته به صندوق های بازنشستگی و راهکارهای خروج از آن ” خلاصه مدیریتی “

مجری: حمید بختیاری

ناظر علمی: مهدی رادمهر

تهیه کننده خلاصه مدیریتی: سمانه گلاب

گروه مطالعاتی: گروه اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصادی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

دانلود