شواری پژوهشی

محمد علی ابراهیم زاده

محمد علی ابراهیم زاده

به زودی تکمیل خواهد شد.

دکتر حجت اله میرزائی

دکتر حجت اله میرزائی

سابقه تحصیلات:

 • دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی
  عنوان رساله: «طراحی نظام نوآوری منطقه ای برای کاهش شکاف های منطقه ای با بکارگیری دستاوردهای اقتصاد دانش»
 • کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ۱۳۷۶
  عنوان پایان نامه: «بررسی نقش و جایگاه استراتژی جایگزینی واردات در توسعه صنعتی ایران»
 • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان ۱۳۷۲

گرایش‌ تخصصی:

 • اقتصاد توسعه، اقتصادشهری و منطقه‌ای، اقتصاد رفاه، اقتصاد صنعتی

برخی از مقالات منتشرشده در نشریات و مجموعه مقالات علمی:

 • بررسی تاثیر دانش بر رشد اقتصادی استان‌های ایران.فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی.پاییز ۱۳۹۴٫
 • جدول داده- ستانده استان گلستان براساس روش لگاریتمی سهمی- مجله علمی پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه مازندران- با همکاری دکتر علی اصغر بانوئی و همکاران
 • ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی.فصلنامه مجلس و پژوهش.شماره ۳۳٫
 • بررسی عملکرد استراتژی جایگزینی واردات در ایران با استفاده از روش داده – ستانده، مجله برنامه و بودجه، شماره ۳۷، اردیبهشت ۱۳۷۸٫
 • تحلیل اقتصادی تولید شکر از چغندرقند، مجموعه مقالات بررسی اقتصادی راه‌های تولید شکر در ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • معمای توسعه ملی و راه‌حل های توسعه منطقه‌ای، مجموعه مقالات اولین همایش دوسالانه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹٫
 • تحلیل عملکرد استراتژی جایگزینی واردات در ایران، مجموعه مقالات اولین همایش علمی جداول داده – ستانده، ۱۳۷۶٫

برخی پژوهشهای انجام شده:

 • مجری طرح «طراحی نظام نوآوری منطقه ای برای کاهش شکاف های منطقه ای با بکارگیری دستاوردهای اقتصاد دانش»- رساله دکتری
 • مدیر مطالعات اقتصادی «طرح آمایش سرزمین استان بوشهر».
 •  مدیر مطالعات اقتصادی «طرح آمایش سرزمین استان فارس
 • مدیر مطالعات اقتصادی «بازنگری در طرح توسعه جامع منطقه پارس(پارس جنوبی و شمالی)»
 •  مدیر مطالعات «تحلیل بازار مسکن ایران».اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.۱۳۹۳
 • مدیر مطالعات اقتصادی «ارزیابی مسکن مهر».وزارت راه و شهرسازی.۱۳۹۱٫
 • مشاور علمی مطالعات «مدیریت اقتصاد کلان در شرایط تحریم اقتصادی».اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.۱۳۹۳٫
 • مدیر طرح «طراحی نهادها و ابزارهای مالی برای تجهیز سرمایه­های کوچک روستائی
 • مجری بخش درآمدی در طرح مطالعاتی «تهیه تراز مالی شهر تهران در اجرای طرح های جامع و تفصیلی»
 • مجری طرح «تحلیل عرصه فعالیتهای اقتصادی وعرصه سکونت گاهی دراستان تهران (بخشی ازطرح آمایش سرزمین استان تهران)»
 • مجری طرح «اصلاح روش های قیمت گذاری محصولا صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران»- سال ۱۳۸۷
 • مدیر طرح «تدوین راهبردهای بلندمدت مناطق آزاد تجاری ایران»، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۲٫
 • مشاور علمی در طرح «بررسی موانع توسعه صنعتی در استان سیستان و بلوچستان و ارایه سیاستهای اجرایی»، ۱۳۸۲٫
 • مدیرطرح «ارزیابی نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران»، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۱٫
 • مجری طرح «نقد شناسی برنامه اول توسعه در پژوهشهای دانشکده‌های اقتصاد» – طرح پژوهشی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۰٫
 • همکارعلمی درطرح «بررسی اقتصادی تولید شکر از چغندرقند در ایران»، ۱۳۶۹٫
 • بررسی نقش و جایگاه استراتژی جایگزینی واردات در توسعه صنعتی ایران (پایان نامه کارشناس ارشد در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۶).
دکتر محسن رنانی

دکتر محسن رنانی

سابقه تحصیلات:

 • دکتری: دانشگاه تهران، رشته اقتصاد، ۱۳۷۵-۱۳۶۸ (گرایش: نظریه انتخاب عمومی)
  (رساله دکتری: موانع کارایی بازار در اقتصاد ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵)
 • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، رشته اقتصاد نظری، ۱۳۶۸-۱۳۶۶
  (پایان‌نامه کارشناسی ارشد: ‌نقش و جایگاه صنعت محصولات نسوز در اقتصاد ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۸)
 • کارشناسی: دانشگاه تهران، رشته اقتصاد نظری، ۱۳۶۶-۱۳۶۲

کتاب­ها:

 • عقلانیت نا‌به‌روال: نگاه اقتصادی نامتعارف به پدیده‌های متعارف (ترجمه مشترک)، نشر علم،‌ ۱۳۹۳٫
 • اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران، نسخه الکترونیک، سایت رسمی رنانی، ۱۳۹۲.
 • چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد: سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران، انتشارات طرح نقد، ۱۳۹۴٫
 • بازار یا نابازار ( بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران )، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ سوم،
 • دولت صنفی (ترجمه مشترک)، مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی عتیق، جلد دوم، اصفهان، ۱۳۸۸٫( اسکن شده)
 • مقدمه ای بر ماهیت، کارکرد و زوال اصناف( ترجمه مشترک)، مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی عتیق، جلد اول، اصفهان، ۱۳۸۸٫( اسکن شده)
 • سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، (ترجمه مشترک)، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تهران، ۱۳۸۶٫
 • درک دموکراسی: رویکردی بر انتخاب عمومی، (ترجمه مشترک)، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهران، ۱۳۸۵٫
 • راهنمای معلم برای دبیران اقتصاد (راهنمای تدریس معلمان اقتصاد در دبیرستان‌ها)، (تألیف مشترک)، وزارت آموزش و پرورش، پاییز ۱۳۸۲٫
 • اقتصاد تولید کشاورزی، (ترجمه مشترک)، نویسنده: سان خایان، انتشارات هشت بهشت، اصفهان، ۱۳۷۵٫
 • اقتصاد کار و نیروی انسانی، (ترجمه)، نویسندگان: دان بلانت، مارک جکسون؛ انتشارات فلاحت ایران، اصفهان، ۱۳۷۳،
 • کتاب تست کلیات علم اقتصاد، (ترجمه)، نویسندگان: وانکات- وانکات، انتشارات رسا، تهران، ۱۳۷۳٫
 • آواز پرسیاووش (مجموعه شعر)، انتشارات کانون پژوهش، اصفهان،۱۳۷۳٫
 • علم اقتصاد: پیشرفت، رکود یا انحطاط؟، (ترجمه)، نویسندگان: ج.س.گلاس، و.جانسون؛ انتشارات فلاحت ایران، اصفهان، ۱۳۷۳٫

برخی پژوهشهای انجام شده:

 • «تدوین سند توصیفی تحلیلی مساله شناسی توسعه استان کرمانشاه»، کارفرما: جهاد دانشگاهی کرمانشاه، ۱۳۹۰ (مجری)
 • طرح اشتغال کرمانشاه، کارفرما: استانداری کرمانشاه،‌۱۳۹۰ (مشاور علمی)
 • «شناسایی وبرآورد ظرفیت عوارض حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهر اصفهان»، کارفرما: شهرداری اصفهان، ۱۳۸۹، (مجری)
 • بررسی ساختار اشتغال، ظرفیت اشتغال زایی و ظرفیت مالیاتی بخش غیررسمی در استان کهکیلویه و بویر احمد، کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد، ۱۳۸۷-۱۳۸۶، (مجری).
 • اشتغال غیررسمی و ضعف ساختاری بخش های صنعتی ایران در پیوستن به اقتصاد جهانی: ارائه یک رتبه بندی، کارفرما: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۶-۱۳۸۴ (مجری).
 • بررسی بخش غیررسمی قابل ارتقا در ایران، کارفرما: وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌ ۱۳۸۶-۱۳۸۳ (مجری).
 • بررسی اندازه و ساختار اشتغال غیر رسمی شهری در استان قم، کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم، ۱۳۸۵-۱۳۸۳ (مجری).
 • بررسی ساختار اشتغال در بخش غیررسمی استان اصفهان، کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، ۱۳۸۳-۱۳۸۲ (مجری).
 • ساختار اشتغال در بخش غیررسمی و نقش آن در جذب نیروی انسانی متخصص، کارفرما: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۹-۱۳۸۱ (مجری).
 • نقش بازار کار در شکست سیاست‌های تعدیل اقتصاد در ایران، کارفرما: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران، ۱۳۸۲-۱۳۷۸ (مجری).
 • تحلیلی بر هزینه – فایده مالیات‌‌های وصولی در ایران: نگرشی بر شناخت مشکلات و ارائه راه‌حل، کارفرما: شورای پژوهش‌های علمی کشور، ۱۳۷۹ – ۱۳۷۷ (همکار اصلی).
 • پیشنهاد تأسیس یک بانک توسعه چند ملیتی برای لبنان، کارفرما: مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ۱۳۷۰-۱۳۶۹، (همکار اصلی).
 • اقتصاد جنگ، کارفرما: دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۶۷-۱۳۶۶، (همکار اصلی).
دکتر میکائیل عظیمی

دکتر میکائیل عظیمی

سابقه تحصیلات:

 • دکتری اقتصاد؛ دانشگاه پونا (University of Pune) – هندوستان- ۱۳۸۸
  (عنوان پایان‌نامه: ارزیابی اثرات توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بر رشد و اشتغال در ایران)  
 • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی – دانشگاه مازندران – ۱۳۷۹
  (عنوان پایان‌نامه: شبیه‌سازی یک الگوی وابستگی در تحلیل توسعه‌نیافتگی استان سیستان و بلوچستان)  
 • کارشناسی علوم اقتصادی (گرایش نظری) – دانشگاه علامه طباطبائی – ۱۳۷۷

گرایش‌ تخصصی:

 • اقتصاد توسعه، اقتصادشهری و منطقه‌ای، اقتصاد رفاه، اقتصاد صنعتی

کتاب­ها:

 • ساختن جامعه شایسته (بازنگری در نقش تامین اجتماعی در توسعه)- ۲۰۰۹- پیتر تاونسند (سازمان بین المللی کار)- انتشارات علمی و فرهنگی (در دست انتشار)
 • میر نامیرا، زندگی و زمانه میرمصطفی عالی‌نسب، ۱۳۹۵، انتشارات نهادگرا (مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد)
 • برنامه‌ریزی و توسعه در ایران (ترجمه)- جرج بالدوین (سرپرست گروه اول مشاوران هاروارد)- ۱۳۹۴ – نشر علم
 • تاریخ صنعت گاز مایع ایران – ۱۳۹۴ – نشر کویر (به همراه سید غلامحسین حسن تاش)
 • روایت سازمانی که بود (شکل‌گیری، عملکرد و آثار سازمان صنایع ملی ایران)- ۱۳۹۴ – انتشارات کویر
 • رساله‌ای در اقتصاد توسعه – ۱۳۹۳ – دانشگاه سمنان
  (ترجمه‌ای ازInternational Handbook of Development Economics, 2009, Amitava Krishna Dutt and Jaime Ros)
 • سرگذشت یک علم (کالبدشناسی آموزش علم اقتصاد در ایران)  – ۱۳۸۲ – انتشارات کویر (به همراه محمد اسمعیل مطلق)

مقاله‌های علمی – پژوهشی:

 • تمرکز منطقه‌ای و رشد کلان اقتصادی در ایران (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸) – دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای (دانشگاه فردوسی) – شماره ۷ – بهار و تابستان ۱۳۹۳
 • “Challenging Credit to SMEs”, July 2009, Bimaquest (National Insurance Academy – India),Volume 9, Issue 2
بهروز انتظاری

بهروز انتظاری

سابقه تحصیلات:

 • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
 • کارشناسی مدیریت دولتی

سوابق شغلی:

 • مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم­ها – صندوق بازنشستگی کشوری- از ۱۳۸۹ تاکنون
 • معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم­ها- صندوق بازنشستگی کشوری- از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹
 • رییس گروه مشاوره و پاسخ گویی به مراجعین-صندوق بازنشستگی کشوری- از ۱/۲/۱۳۸۵ تا ۲۳/۱۱/۸۵
 • رییس گروه نرم افزار- صندوق بازنشستگی کشوری – از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵

دوره های تخصصی علمی:

 • شرکت در سمینارها و دوره های آموزشی متعدد در داخل و خارج از کشور
 • شرکت در دوره های آموزشی بیش از ۱۰۰۰ ساعت

مسئولیت ها در تشکیلات غیر رسمی صندوق بازنشستگی کشوری:

 • عضو کمیته اجرایی نظام راهبری صندوق های بیمه و بازنشستگی وزارت تعاون، کار و راه اجتماعی
 • عضو کمیته آمار بخشی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
 • رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی بهور
 • دبیر کمیته سلامت اداری- صندوق بازنشستگی کشوری
 • دبیر کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی- صندوق بازنشستگی کشوری
 • دبیر کمیته هوشمند سازی و دولت الکترونیک- صندوق بازنشستگی کشوری
 • دبیر کمیته مدیریت ارزیابی عملکرد- صندوق بازنشستگی کشوری
 • دبیر نظام پیشنهادات – صندوق بازنشستگی کشوری
 • عضو کمیته راهبری آموزش- صندوق بازنشستگی کشوری
 • عضو کمیته سیستم ها و روش ها- صندوق بازنشستگی کشوری
 • عضو کمیته طبقه بندی مشاغل- صندوق بازنشستگی کشوری
 • عضو کمیته پدافند غیر عامل- صندوق بازنشستگی کشوری
 • مدیر مسئول نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری
 • دبیر هیات تخلفات اداری- صندوق بازنشستگی کشوری
 • عضو کمیته سرمایه انسانی- صندوق بازنشستگی کشوری
 • رئیس کمیته علمی انتخاب بازنشستگان نمونه- صندوق بازنشستگی کشوری
 • عضو کمیته برنامه پنجم و ششم توسعه- صندوق بازنشستگی کشوری
 • مسئول رسیدگی به برنامه های ۱۰۰ روزه صندوق بازنشستگی در دولت یازدهم- صندوق بازنشستگی کشوری