هیأت مدیره

محمد علی ابراهیم زاده – رئیس هیئت مدیره

محمد علی ابراهیم زاده – رئیس هیئت مدیره

به زودی تکمیل خواهد شد.

دکتر میکائیل عظیمی – مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتر میکائیل عظیمی – مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

سابقه تحصیلات:

 • دکتری اقتصاد؛ دانشگاه پونا (University of Pune) – هندوستان- ۱۳۸۸
  (عنوان پایان‌نامه: ارزیابی اثرات توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بر رشد و اشتغال در ایران)  
 • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی – دانشگاه مازندران – ۱۳۷۹
  (عنوان پایان‌نامه: شبیه‌سازی یک الگوی وابستگی در تحلیل توسعه‌نیافتگی استان سیستان و بلوچستان)  
 • کارشناسی علوم اقتصادی (گرایش نظری) – دانشگاه علامه طباطبائی – ۱۳۷۷

گرایش‌ تخصصی:

 • اقتصاد توسعه، اقتصادشهری و منطقه‌ای، اقتصاد رفاه، اقتصاد صنعتی

کتاب­ها:

 • ساختن جامعه شایسته (بازنگری در نقش تامین اجتماعی در توسعه)- ۲۰۰۹- پیتر تاونسند (سازمان بین المللی کار)- انتشارات علمی و فرهنگی (در دست انتشار)
 • میر نامیرا، زندگی و زمانه میرمصطفی عالی‌نسب، ۱۳۹۵، انتشارات نهادگرا (مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد)
 • برنامه‌ریزی و توسعه در ایران (ترجمه)- جرج بالدوین (سرپرست گروه اول مشاوران هاروارد)- ۱۳۹۴ – نشر علم
 • تاریخ صنعت گاز مایع ایران – ۱۳۹۴ – نشر کویر (به همراه سید غلامحسین حسن تاش)
 • روایت سازمانی که بود (شکل‌گیری، عملکرد و آثار سازمان صنایع ملی ایران)- ۱۳۹۴ – انتشارات کویر
 • رساله‌ای در اقتصاد توسعه – ۱۳۹۳ – دانشگاه سمنان
  (ترجمه‌ای ازInternational Handbook of Development Economics, 2009, Amitava Krishna Dutt and Jaime Ros)
 • سرگذشت یک علم (کالبدشناسی آموزش علم اقتصاد در ایران)  – ۱۳۸۲ – انتشارات کویر (به همراه محمد اسمعیل مطلق)

مقاله‌های علمی – پژوهشی:

 • تمرکز منطقه‌ای و رشد کلان اقتصادی در ایران (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸) – دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای (دانشگاه فردوسی) – شماره ۷ – بهار و تابستان ۱۳۹۳
 • “Challenging Credit to SMEs”, July 2009, Bimaquest (National Insurance Academy – India),Volume 9, Issue 2