پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف

عنوان: پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف

تهیه کنندگان: سمانه گلاب ، هدی جعفری

ناظر علمی: رضا میرزا ابراهیمی

گروه مطالعاتی: گروه سرمایه گذاری و بازارهای مالی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

دانلود

گزارش حاضر به عنوان گزارش دوم در زمینه پایداری صندوق‌های بازنشستگی با دو هدف محاسبۀ نرخ بازده مناسب برای تامین تعهدات فعلی صندوق و نرخ جایگزینی (نسبت اولین مستمری دریافتی به آخرین حقوق پرداختی) مناسب، با فرض سرمایه‌گذاری کلیۀ کسورات دریافتی طی ۳۰ سال گذشته در بانک (بدون ریسک) و بورس (بالاترین بازدهی نسبت به سایر بازارها) برای دستیابی صندوق به پایداری مالی، تهیه شده است.