چگونه بازنشتگی شاد داشته باشیم

عنوان: چگونه بازنشتگی شاد داشته باشیم

نویسنده: اِرنی جِی. زلینسکی

ترجمه: زهرا زاده غلام، مریم جولایی مقدم

ناشر: یزدا

تعداد صفحات: ۲۵۲ صفحه

مجری: مؤسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه

چاپ اول: زمستان ۱۳۹۵

دانلود