موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا با توجه به نیازهای مطالعاتی صندوق بازنشستگی کشوری و در سطح کلان‌تر، نظام بازنشستگی در ایران، اولویت‌های پژوهشی خود را برای سال ۱۳۹۸ منتشر کرده است. از متخصصان، پژوهشگران و صاحب‌نظران این حوزه‌ها دعوت می‌شود برای انجام پژوهش‌های تعیین‌شده با این مؤسسه همکاری داشته باشند.

علاوه بر این دانشجویانی که تمایل دارند موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری خود را در حوزه بازنشستگی و مسائل مرتبط با آن انتخاب کنند، می‌توانند در صورت تائید موضوع و تصویب پروپوزال از حمایت‌های مالی مؤسسه برخوردار شوند.

مهلت ارسال پیشنهاد‌ها تا ۱۳۹۸/۳/۳۱ می باشد.

ردیفعنوانواحد پیشنهاد کننده
۱شناسایی چالش‌های پیش روی خدمات اجتماعی و فرهنگی ارائه‌شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به بازنشستگان با تأکید بر نیازهای اجتماعی و فرهنگی بازنشستگانادارۀ کل امور فرهنگی و اجتماعی
۲میزان اثرگذاری خدمات اجتماعی و فرهنگی ارائه‌شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری بر وضعیت شاخص‌های کیفیت زندگی بازنشستگانادارۀ کل امور فرهنگی و اجتماعی
۳مطالعۀ تطبیقی خدمات اجتماعی و فرهنگی ارائه‌شده از سوی صندوق‌های مختلف بازنشستگی در ایرانادارۀ کل امور فرهنگی و اجتماعی
۴شناسایی راه‌کارهای غنی‌سازی خدمات اجتماعی و فرهنگی ارائه‌شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوریادارۀ کل امور فرهنگی و اجتماعی
۵سنخ‌شناسی سبک زندگی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوریادارۀ کل امور فرهنگی و اجتماعی
۶مطالعه عملکرد مدیریت‌های استانی از منظر سرعت و کیفیت ارائه خدمات به بازنشستگاندفترحقوقی و امور استان­ها
۷نیازسنجی نیروی انسانی صندوق در مدیریت‌های استانیدفترحقوقی و امور استان­ها
۸بررسی، تحلیل و آسیب‌شناسی شکایات طرح‌شده علیه صندوق بازنشستگی کشوریدفترحقوقی و امور استان­ها
۹مطالعه تطبیقی قوانین بازنشستگی پیش از موعد در ایران با سایر کشورهاادارۀ کل امور فنی
۱۰مهندسی مجدد فرایندهای داخلی صندوق بازنشستگی کشوری به‌منظور شناسایی اتلاف‌ها با رویکرد نظارت الکترونیکی بر فرآیندهادفتر برنامه­‌ریزی و توسعه سیستم­ها
۱۱طراحی ساختار و تشکیلات ستاد صندوق بازنشستگی کشوری و مطالعه موردی از صندوق‌های بازنشستگی کشورهای در حال توسعهدفتر برنامه­‌ریزی و توسعه سیستم­ها
۱۲طراحی و پیشنهاد مسیر استقرار نظام مدیریت عملکرد در صندوق بازنشستگی کشوریدفتر برنامه­‌ریزی و توسعه سیستم­ها
۱۳طراحی و پیشنهاد مسیر استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در صندوق بازنشستگی کشوریدفتر برنامه­‌ریزی و توسعه سیستم­ها
۱۴شناخت وضعیت صنعت پتروشیمی (شرایط کنونی و روندها در بازار)معاونت سرمایه‌گذاری و اقتصادی
۱۵شناخت وضعیت صنعت گردشگری (شرایط کنونی و روندها در بازار)معاونت سرمایه‌گذاری و اقتصادی
۱۶شناخت وضعیت صنعت فولاد (شرایط کنونی و روندها در بازار)معاونت سرمایه‌گذاری و اقتصادی
۱۷شناخت وضعیت صنعت حمل­‌ و نقل (شرایط کنونی و روندها در بازار)معاونت سرمایه‌گذاری و اقتصادی
۱۸شناسایی مشکلات مسئولان اجرایی امور بازنشستگی در دستگاه‌های اجرایی، مرتبط با فرایندهای کاری صندوق بازنشستگی کشوریموسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
۱۹محاسبه شاخص رفاه سالمندی (شاخص مؤسسه HelpAge)موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
فهرست