انتشارات
  1. خانه
  2. انتشارات

برنامه فعالیت‌های انتشاراتی موسسه سیاست پژوهی صبا در سال ۱۳۹۵

ردیف عنوان
۱   انتشار نشریات ادواری نشست‌های هم‌اندیشی (۵ شماره)
۲   انتشار گزارش‌های برگزیده تحلیل مسائل صندوق (۱۰ شماره)
۳   انتشار کتاب پیش‌بینی اقتصاد ایران درسال ۹۵
۴   انتشار کتاب اقتصاد بیمه‌های اجتماعی در ایران
۵   ترجمه و انتشار کتاب تجارب کشورها در اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی
۶   ترجمه و انتشار کتاب بازگوئی تجارب نویسندگان و نویسندگی از سالمندی
۷   ترجمه و انتشار کتاب بازنشستگی شاد
۸   ترجمه و انتشار کتاب لذت بازنشستگی
۹   ترجمه و انتشار کتاب روانشناسی سالمندی
۱۰   ترجمه و انتشار کتاب جامعه‌شناسی سالمندی
۱۱   ویژه نامه بررسی چشم انداز و چالش های صندوق های بازنشستگی

 

فهرست