عنوانمجریمشاهده
ترجمه کتاب «توانمندسازی حکومت-Building State Capability»جعفر خیرخواهان
بررسی برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری (یک و چند روزه)پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
بررسی کاربردی تجربه‌های موفق در خصوص نهادهای واسطه‌ای ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی، فرهنگی و رفاهی به بازنشستگان در کشورهای دیگرایمان یوسف‌زاده
کالبدشکافی ابعاد پیوندی نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعیعلی فلاح زیارانیلینک دانلود
بررسی کیفی مطالبات بازنشستگان کشورریحانه عبدیلینک دانلود
بررسی تغییر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و شناسایی مطالبات بازنشستگان از خلال تحلیل پژوهش های پیشینیاسر باقریلینک دانلود
«تهیۀ «گزارش های وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانوارهای با سرپرست سالمند، با و بدون حقوق بازنشستگیسمیرا غلامی
ارزیابی عملکرد مدیریت صندوق بازنشستگی در کیفیت ارائه خدمات از دیدگاه بازنشستگان کشوری با استفاده از مدل سروکوآل (مطالعه موردی مدیریت صندوق بازنشستگی استان لرستان)علی راستخانهلینک دانلود
فهرست