طرح‌های خاتمه یافته پیش از سال ۱۳۹۶
  1. خانه
  2. تحقیق و پژوهش
  3. طرح‌های خاتمه یافته پیش از سال ۱۳۹۶
عنوانمجریمشاهده
تشکیل پرونده بهزیستی و سلامت روان ۱۰۰۰ نفر از بازنشستگان استان تهرانمریم رحیم پور-
مساله شناسی رکود در بنگاههای صنعتی وابسته به صندوقهای بازنشستگی و راهکارهای خروج از آنحمید بختیاری-
تدوین سند برنامه راهبردی صندوق بازنشستگی کشوریآرشام شرفاییلینک دانلود
مستندسازی تاریخ شفاهی و تجربه مدیران عامل صندوق بازنشستگی کشوریمیکائیل عظیمیلینک دانلود
بازنگری ساختار سازمانی صندوق بازنشستگی کشوریابراهیم شیخ-
استانداردسازی فرایند آموزش صندوق بازنشستگیاباصلت خراسانیلینک دانلود
بررسی شیوه های بهبود و سیاستگذاری اجتماعی-فرهنگی در حمایت از بازنشستگانمحمدحسین عمادیلینک دانلود
ترجمه متون مروری بر اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای منتخبحسن یحیوی رازلیقیلینک دانلود
ترجمه کتاب The joy of not working نجمه جلیلیلینک دانلود
ترجمه کتاب How to Retire Happy, Wild and Freeمریم جولاییلینک دانلود
تالیف کتاب چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ (بیم ها و امیدها)سعید داراب ملک آبادیلینک دانلود
رسیدگی به اطلاعات مالی صندوق بازنشستگی کشوریموسسه حسابرسی آمارگاران-
پیش بینی تطبیقی جمعیت سالمندان به تفکیک استانهای کشور تا سال ۱۴۰۵دکتر محمود مشفق-
آسیب شناسی واگذاری صندق حمایت و بازنشستگی فولاد به صندوق بازنشستگی کشورمجید گرک یراق-
کتاب ورزش برای سالمندانمجید گرک یراق-
سمینار سالمندی و استراتژیهای ورزشی مبارزه با پیریمجید گرک یراق-
مرور تلفیقی مفاهیم و ابعاد خوب پیر شدننسیبه زنجریلینک دانلود
بازنشستگی در یک نگاهمریم حاجی قربانی-
ده چالش جهانی تامین اجتماعیمریم حاجی قربانیلینک دانلود
مستند سازی تجربه، اصلاح ساختار شرکت های زیرمجموعه و تاسیس هلدینگ های تخصصی بهمن احمدیلینک دانلود
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶اسماعیل صفرزادهلینک دانلود
فلسفه وجودی، چارچوب مفهومی، اجزاء و الزامات تهیه سند سیاست های سرمایه گذاری یک صندوق بازنشستگیعلی فلاح-
بررسی وضعیت خدماتی کانون ها و مراکز بازنشستگی در کشورهای منتخبحسین ضرغامی-
ترجمه متون مروری بر اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای منتخبحسن یحیوی رازلیقیلینک دانلود
فهرست