عنوانمجری / مترجم
تهیه صورت‌های مالی تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری برای سال منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ به عنوان نخستین تاریخ گزارشگری عباس وفادار
طراحی چارچوب و معماری مدیریت ریسک سازمانی در صندوق بازنشستگی کشوری سعید اسدی
ميزان اثرگذاري خدمات اجتماعي و فرهنگي ارائه‌شده از سوي صندوق بازنشستگي کشوري بر وضعيت شاخص‌هاي کيفيت زندگي بازنشستگانکرم حبیب پور گتابی
تحلیل تعارض‌های بین‌سازمانی صندوق بازنشستگی کشوریرضا امیدی
سنخ شناسی سبک زندگی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوریعباس گرگی
اثر تحریمهای بین المللی بر عملکرد مالی و اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در صنعت گردشگریمحمود اولاد
طرح پيمايش ملي بازنشستگان كشوريحسین نوری‌نیا
گردآوری اسناد صندوق تقاعد و نگارش سیر تحولات قانونی صندوق بازنشستگی کشوری از ۱۳۰۱ به بعدبهروز طیرانی
طراحی مدل بهینه Parent Company ها و شیوۀ استقرار آنها در صندوق بازنشستگی کشوریمهدی الیاسی
تاثیر پاندمی کرونا بر وضعیت صنعت گردشگری در مقیاس ملی و جهانی در جهت تعیین رهیافت در حوزه عملکردهای گردشگری صندوق بازنشستگی کشوریمحمود اولاد
مسئولیت اجتماعی و حقوق شهروندی بر اساس مدل GRI2018 و تدوین نظام‏نامه و فرآیندهای مسئولیت اجتماعی بر مبنای ISO26000موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
تدوین سازوکار حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری سید نوید هاشمی
تدوین مدل بهینه مشارکت ذینفعان (کسورپردازان و حقوق‌بگیران) در فعالیت‏های صندوق بازنشستگی کشوریمیرطاهر موسوی
«پیش‏بینی چشم‏انداز آتی صنعت ساختمان و املاک با تأکید بر شرایط تحریم و پساکروناعلی جعفری شهرستانی
بررسی، مطالعه بازار و آینده­نگاری لجستیک ایران با درنظر گرفتن آثار تحریم و پاندمی كرونامجتبی سلیمانی سدهی
تحلیل صنعت فولاد کشور و چشم انداز آنمحمد مهدی عسگری
تحلیل محتوای مطالب صندوق بازنشستگی کشوری در روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعیسیده شیده لالمی
فهرست