عنوانمجری / مترجم
طراحی مدل بهینه Parent Company ها و شیوۀ استقرار آنها در صندوق بازنشستگی کشوریمهدی الیاسی
مسئولیت اجتماعی و حقوق شهروندی بر اساس مدل GRI2018 و تدوین نظام‏نامه و فرآیندهای مسئولیت اجتماعی بر مبنای ISO26000موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
تدوین سازوکار حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری سید نوید هاشمی
پیش‏‌بینی چشم‏‌انداز آتی صنعت فولاد با تأکید بر شرایط تحریم و پساکرونامحمد مهدی عسگری
طراحی چارچوب و معماری مدیریت ریسک سازمانی در صندوق بازنشستگی کشوریسعید اسدی
آینده اقتصاد و سرمایه‏‌گذاری ایران با تاکید بر صندوق‏‌های بازنشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیطاها ربانی
تاریخ شفاهی و تجربه مدیران شرکت آپادانا سرامحمید بختیاری
تحلیل محتوای مطالب صندوق بازنشستگی کشوری در روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعیندا حبیب‌اله
فهرست