معرفی موسسه
 1. خانه
 2. معرفی موسسه

«موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا» به عنوان رکن پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری در تیر ماه ۱۳۹۴ آغاز به کار نمود. ماموریت اصلی این مؤسسه «انجام فعالیت‌های پژوهشی، مطالعاتی و آموزشی مورد نیاز صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های زیرمجموعه آن» است.

اهداف و راهبرد‌های زیر برای انجام این وظایف طی یک دوره پنج ساله تدوین شده‌اند:

الف. اهداف

 • دستیابی به بینش تحلیلی و مبتنی بر پژوهش نسبت به ساختار و کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری و اعضای آن
 • کمک به تبدیل صندوق بازنشستگی کشوری به سازمانی یادگیرنده
 • تولید و ارائه رهیافت‌هایی برای اصلاح ساختار و کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری
 • کمک به ارتقای سیاست‌های ملی معطوف به دوره سالمندی و بازنشستگی
 • افزایش توجه و تمرکز سیاست‌گذاران و نخبگان نسبت به اهمیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی

ب. راهبردها

 • توانمندسازی، ارتقا و توسعه سطح دانش مدیران و کارشناسان صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های زیرمجموعه
 • انجام مطالعات کاربردی و ارزیابی مورد نیاز مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های تابعه
 • تعامل موثر و تنگاتنگ با مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت­های تابعه
 • تعامل موثر با نخبگان و نهادهای پژوهشی و تصمیم‌سازی در حوزه صندوق‌های بیمه ‌اجتماعی و بازنشستگی

 

شایان توضیح است که «مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا» در ادامه «مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری» و در مسیر تکامل آن تشکیل شده است. مؤسسه حسابرسی در سال ۱۳۷۵ با هدف حسابرسی شرکت‌ها و موسسات وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری تاسیس شد. آن مؤسسه از سال ۱۳۸۵ در کنار انجام امور حسابرسی، بر انجام امور پژوهشی و مطالعاتی مورد نیاز صندوق نیز تمرکز کرد و طی چهار سال موفق به تهیه و انتشار بیش از ۵۰ عنوان گزارش و مطالعه درباره مسائل صندوق بازنشستگی کشوری و سیاست‌گذاری حوزه سالمندان و بازنشستگان شد. با این وجود در سال ۱۳۸۹ فعالیت مؤسسه فوق متوقف شد.

با اوج‌گیری بحران صندوق‌های بازنشستگی از یک سو، همچنین تغییر مدیریت صندوق در دولت یازدهم از سوی دیگر، در تیر ماه ۱۳۹۴ مقرر شد به منظور احیای نهاد پ‍ژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری، اقدام شود. دراین مسیر و به پشتوانه تجربیات و مطالعات موسسه حسابرسی، مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا ایجاد شد.

فهرست