گزارش‌های کارشناسی راهبردهای بازنشستگی صبا
  1. خانه
  2. انتشارات
  3. گزارش‌های کارشناسی راهبردهای بازنشستگی صبا

سیاست نامه راهبردهای صبا

عنوان گزارششمارهتاریخ انتشارمشاهده
راهبردهای صبا شماره اول۱هفته سوم بهمن ۱۴۰۲لینک دانلود
راهبردهای صبا شماره دوم۲هفته چهارم بهمن ۱۴۰۲لینک دانلود
راهبردهای صبا شماره سوم۳هفته اول اسفند ۱۴۰۳لینک دانلود
راهبردهای صبا شماره چهارم – ویژه نامه شعار سال ۱۴۰۳۴هفته اول فروردین ۱۴۰۳لینک دانلود

گروه مطالعات اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصادی

عنوان گزارششماره گزارشتاریخ انتشارمشاهده
گزارش ارزیابی | چالش های صندوق بازنشستگی کشوری و بودجه سنواتی ۱۴۰۳ کل کشور۱۲۲اردیبهشت ۱۴۰۳لینک دانلود
پایداری مالی صندوق؛ بررسی گذشته، پیش بینی آینده۱۱۶تابستان ۱۴۰۰لینک دانلود
تامین اجتماعی در عصر دیجیتال۱۰۲بهار ۱۴۰۰لینک دانلود
الزامات و شیوه اصلاح طرح‌های بازنشستگی کارکنان دولت۸۰زمستان ۱۳۹۹لینک دانلود
جایگاه صندوق بازنشستگی کشوری در اقتصاد ایران۸۱پائیز ۱۳۹۹لینک دانلود
منابع درآمدی و پس انداز خانوارهای بازنشسته و شاغل تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری۸۲تابستان ۱۳۹۹لینک دانلود
مشکلات بازنگری نظام بازنشستگی خدمات دولتی در کشورهای آفریقای زیر صحرایی۷۰زمستان ۱۳۹۸لینک دانلود
بررسی آثار توزیعی اصلاحات در نظام بازنشستگی کشور۶۵پائیز ۱۳۹۸لینک دانلود
صندوق و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹۶۷پائیز ۱۳۹۸لینک دانلود
مروری اجمالی بر سیستم بازنشستگی کانادا۴۸زمستان ۱۳۹۷لینک دانلود
درآمد دولت کجا می رود (نگاهی به ارقام کلان بودجه در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۷)۴۵پاییز ۱۳۹۷لینک دانلود
اقتصاد دیجیتال و دورنمای بیمه‌های اجتماعی۴۲پاییز ۱۳۹۷لینک دانلود
نگاهی به اجزای بودجه امور رفاه اجتماعی در ایران۳۶تابستان ۱۳۹۷لینک دانلود
شاخص‌های کلیدی بازار کار و تاثیر آن بر صندوق‌های بازنشستگی در ایران۳۳تابستان ۱۳۹۷لینک دانلود
اثرات محتمل مستقیم و غیر مستقیم قوانین مصوب برنامه ششم توسعه بر صندوق بازنشستگی کشوری۳۰تابستان ۱۳۹۶لینک دانلود
مستمری های بازنشستگی کارکنان بخش عمومی: درسهایی از تجربه های کشورهای OECD۲۶زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
آسیب شناسی واگذاری موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشور۲۸زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
اصلاحات بازنشستگی؛ زمینه ها، پیامدها مروری بر تجربه اصلاحات در ۱۰ کشور منتخب۲۴زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
مقایسه بودجه اختصاصی دولت به صندوقهای بازنشستگی با مالیات تحقق نیافته۲۱زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
مسئله شناسی رکود در بنگاه های صنعتی وابسته به صندوق های بازنشستگی و راهکارهای خروج از آن ” خلاصه مدیریتی “۱۹زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
اثر سالمندی بر اندازه و ترکیب مخارج دولت۱۶زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کشورهای دارای نظام مبتنی بر مزایای معین (DB)۱۰پاییز ۱۳۹۶لینک دانلود
بودجه محدود، تعهدات هنگفت۷پاییز ۱۳۹۶لینک دانلود
مخارج تامین اجتماعی در زمان بحران۱زمستان ۱۳۹۵لینک دانلود
برآورد انباشت اصل و بازده کسورات در سیستم NDC ، مطالعه موردی صندوق بازنشستگی کشوری۳زمستان ۱۳۹۵لینک دانلود
مروری بر کفایت مستمری‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری۴بهار ۱۳۹۶لینک دانلود

گروه مطالعات رفاه و تامین اجتماعی

عنوان گزارششماره گزارشتاریخ انتشارمشاهده
۹ اصل راهنما: برای طراحی و ارزیابی نظام بازنشستگی۱۱۵پائیز ۱۴۰۰لینک دانلود
سرمایه انسانی، کلید تحقق حکمرانی خوب۱۱۴پائیز ۱۴۰۰لینک دانلود
مسئله، سیاست و خط‌مشی (درآمدی بر امکان‌پذیری تغییر خط‌مشی‌های بازنشستگی)۱۰۸تابستان ۱۴۰۰لینک دانلود
ماهیت صندوق بازنشستگی کشوری در گذر زمان۱۰۷تابستان ۱۴۰۰لینک دانلود
چند نکته از تاریخ نظام بازنشستگی در ایران۱۰۳بهار ۱۴۰۰لینک دانلود
ازکارافتادگی و فوت ناشی از کار در صندوق بازنشستگی کشوری۱۰۰بهار ۱۴۰۰لینک دانلود
تحولات جمعیتی و نظام تامین اجتماعی در ژاپن۹۵بهار ۱۴۰۰لینک دانلود
شادکامی و بهزیستی در میان بازنشستگان و مستمری­‌بگیران جهان۱۰۱بهار ۱۴۰۰لینک دانلود
زنجیره ارائه خدمات حمایت اجتماعی۹۸زمستان ۱۳۹۹لینک دانلود
نابرابری حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری پس از همسان‌سازی۹۶زمستان ۱۳۹۹لینک دانلود
بررسی اثر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی بر کفایت مزایا۹۴زمستان ۱۳۹۹لینک دانلود
اتحادیه کارکنان دولت در کشورهای منتخب۸۹پاییز ۱۳۹۹لینک دانلود
رویکرد همگانی به حمایت اجتماعی۹۳پاییز ۱۳۹۹لینک دانلود
سرمایه اجتماعی بازنشستگان در استان‌ها۹۱پاییز ۱۳۹۹لینک دانلود
سالمندی جمعیت؛ معیارهای جایگزین نرخ وابستگی و دلالت‌هایی برای آینده کار۸۸پاییز ۱۳۹۹لینک دانلود
حکمرانی خوب؛ رهنمودهای اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی – ۲۰۱۹۹۰پاییز ۱۳۹۹لینک دانلود
بررسی الگو و فراوانی سالمند آزاری در سالمندان ساکن در منزل در شهر تبریز۸۷پاییز ۱۳۹۹لینک دانلود
تحولات نظام بازنشستگی روسیه از آغاز تا به امروز۸۵پاییز ۱۳۹۹لینک دانلود
سرمایه اجتماعی بازنشستگان۸۴پاییز ۱۳۹۹لینک دانلود
اثربخشی هدف‌گذاری در حمایت اجتماعی
۷۶تابستان ۱۳۹۹لینک دانلود
بررسی کفایت مزایای بازنشستگی۷۵تابستان ۱۳۹۹لینک دانلود
صندوق بازنشستگی کشوری؛ تاریخچه و عملکرد۷۷تابستان ۱۳۹۹لینک دانلود
شاخص دیده‌بان سالمندی در ایران ۱۳۹۵ (خلاصه طرح پژوهشی)۷۹بهار ۱۳۹۹لینک دانلود
شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی۷۸بهار ۱۳۹۹لینک دانلود
نابرابری میان حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری۷۴زمستان ۱۳۹۸لینک دانلود
تنظیم‌گری در صندوق‌های بازنشستگی۷۱زمستان ۱۳۹۸لینک دانلود
شاخص کف حمایت‌های اجتماعی۷۳زمستان ۱۳۹۸لینک دانلود
برآورد بار مالی ایجاد کف حمایت اجتماعی در ایران۷۲زمستان ۱۳۹۸لینک دانلود
بازخوانی تجربه صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی۶۹زمستان ۱۳۹۸لینک دانلود
کفایت و پایداری نظام‌های بازنشستگی در بافتار سالمندی جمعیت۶۸پائیز ۱۳۹۸لینک دانلود
تحولات نظام بازنشستگی کارکنان دولت در بریتانیا۶۱پائیز ۱۳۹۸لینک دانلود
صندوق­های بازنشستگی ایران در یک نگاه۶۲پائیز ۱۳۹۸لینک دانلود
آیا مزایای بازنشستگی در ایران سخاوتمندانه است؟۶۳پائیز ۱۳۹۸لینک دانلود
موانع بازنگری ها در اصلاح نظام بازنشستگی ایران۶۴پائیز ۱۳۹۸لینک دانلود
مطالعه رویکرد غالب اصلاح نظام بازنشستگی در ایران۶۰پائیز ۱۳۹۸لینک دانلود
سنجش میزان رضایت از خدمات بیمه تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی کشوری۵۹پائیز ۱۳۹۸لینک دانلود
الگوها و عوامل تعیین کننده انتقالات بین نسل های والدین سالمند و فرزندان بزرگسال در شهر تهران۵۸پائیز ۱۳۹۸لینک دانلود
دوران سوم عمر ، بحران بازنشستگی با سال های طلایی زندگی۵۷پائیز ۱۳۹۸لینک دانلود
از کار افتادگی در صندوق بازنشستگی کشوری۵۵تابستان ۱۳۹۸لینک دانلود
مروری بر قوانین همسانسازی در صندوق بازنشستگی کشوری۵۴تابستان ۱۳۹۸لینک دانلود
رویکردهای مبتکرانه برای تضمین حمایت‌های اجتماعی همگانی برای آینده کار۵۳تابستان ۱۳۹۸لینک دانلود
آیا اثر بازتوزیعی پرداخت‌های اجتماعی و مالیات‌ها در طول زمان بین کشورهای مختلف تغییر کرده است؟۵۲تابستان ۱۳۹۸لینک دانلود
بازنگری‌ها در نظام بازنشستگی ترکیه۵۶تابستان ۱۳۹۸لینک دانلود
مطالعه ساختار و تشکیلات حکم‌رانی صندوق‌های بازنشستگی ایران۵۱بهار ۱۳۹۸لینک دانلود
رهنمودهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای حکمرانی صندوق­های بازنشستگی۵۰بهار ۱۳۹۸لینک دانلود
دیدگاه­های مؤسسه دیدبان جهانی سالمندی۴۶زمستان ۱۳۹۷لینک دانلود
تأمین مالی حمایت­های اجتماعی مرتبط با آینده کار۴۹زمستان ۱۳۹۷لینک دانلود
منشأ قوانین بازماندگی در بازنشستگی ایران۴۷پاییز ۱۳۹۷لینک دانلود
بار مالی قوانین بازنشستگی پیش از موعد و ماده ۱۰۴ ق.م.خ.ک۴۱پاییز ۱۳۹۷لینک دانلود
مرور اجمالی بر قوانین حاکم بر صندوق های بازنشستگی ایران۴۴پاییز ۱۳۹۷لینک دانلود
سالمندی دلنشین ، اقدمات حمایتی و ساختار اجرایی آنان در کشور‌ها۴۰پاییز ۱۳۹۷لینک دانلود
سپهر مالی به منظور حمایتهای اجتماعی و اهداف توسعه پایدار۳۹تابستان ۱۳۹۷لینک دانلود
سیاست‌پژوهی؛ پژوهش به زبان سیاست‌گذاری۳۸تابستان ۱۳۹۷لینک دانلود
توصیه‌نامه شماره ۲۰۲؛ نظام حمایت‌های اجتماعی۳۷تابستان ۱۳۹۷لینک دانلود
دستورالعمل‌های اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی در حوزه ارتباطات۳۵تابستان ۱۳۹۷لینک دانلود
انجمن‌های سالمندان، مروری بر تاثیرگذاری، پایداری و تکرارپذیری آنها۳۴تابستان ۱۳۹۷لینک دانلود
آنالیز آماری هزینه های بیمه تکمیلی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری۳۲تابستان ۱۳۹۶لینک دانلود
آنالیز آماری هزینه های بیمه تکمیلی در صندوق بازنشستگی کشوری۳۱تابستان ۱۳۹۶لینک دانلود
سیاستگذاری صندوق های بازنشستگی در ایران : مطالعه رویکردهای اقتصاد محور و اجتماع محور۲۹زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
مبانی طرح‌های حق بیمه معین صوری (NDC)۲۵زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
روند تغییرات ارزش ها و نگرشهای ایرانیان بازنشسته برگرفته از گزارشهای موج های سه گانه پیمایش۲۲زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان۱۸زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
گزارش جهانی حمایتهای اجتماعی ۱۹ – ۲۰۱۷ : حمایتهای اجتماعی فراگیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار (خلاصه مدیریتی)۱۷زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
بررسی سلامت روان بازنشستگان شهر تهران۱۵پاییز ۱۳۹۶لینک دانلود
مروری بر نظام های بازنشستگی در کشورهای منتخب۱۳پاییز ۱۳۹۶لینک دانلود
مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف۱۲پاییز ۱۳۹۶لینک دانلود
بررسی هزینه های بهداشت و درمان خانوارهای دارای عضو سالمند۹تابستان ۱۳۹۶لینک دانلود
بررسی سهم هزینه های بهداشت و درمان از کل هزینه ها در خانوارهای دارای سالمند در مقایسه با خانوارهای بدون سالمند۸بهار ۱۳۹۶لینک دانلود
نگاهی به سه دوره اصلاحات نظام بازنشستگی در شیلی۶بهار ۱۳۹۶لینک دانلود
خلاصه اطلاعات آماری مربوط به بازنشستگان، از کارافتادگان و فوت‌شدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ۱۳۵۹-۱۳۰۱۵بهار ۱۳۹۶لینک دانلود

گروه مطالعات سرمایه گذاری و بازارهای مالی

عنوان گزارششماره گزارشتاریخ انتشارمشاهده
قاعده شخص محتاط در صندوق‌های بازنشستگی۱۱۳تابستان ۱۴۰۰لینک دانلود
سرمایه‌‏گذاری مسئولانه در صندوق‌های بازنشستگی۱۱۰تابستان ۱۴۰۰لینک دانلود
مدیریت ریسک در صندوق‌های بازنشستگی۱۰۴بهار ۱۴۰۰لینک دانلود
بیانیه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی منتخب۹۷زمستان ۱۳۹۹لینک دانلود
حکمرانی شرکتی و نظام‌های بازنشستگی؛ اصول و راهکارها۸۳تابستان ۱۳۹۹لینک دانلود
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها؛چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی صندوق‌های ذخیرۀ تامین اجتماعی۶۶پاییز ۱۳۹۷لینک دانلود
وظایف، مسئولیت ها و اختیارات مدیران در دستورالعمل های سرمایه ۴۳پاییز ۱۳۹۷لینک دانلود
ضرورت تدوین سند سیاستهای سرمایه گذاری در صندوقهای بازنشستگی۲۷زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
جایگاه بنگاههای موجود درسبد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در زنجیره ارزش صنعت فولاد۲۰زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
مروری بر قوانین سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی در کشورهای منتخب۲۳زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
بررسی میزان پوشش تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف سرمایه گذاری۱۱پاییز ۱۳۹۶لینک دانلود
ساختار حکمرانی و فرآیندهای سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی دولتی نروژ۲زمستان ۱۳۹۶لینک دانلود
پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف۱۴پاییز ۱۳۹۶لینک دانلود
فهرست