گزارشهای کارشناسی موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری
  1. خانه
  2. انتشارات
  3. کتاب
  4. گزارشهای کارشناسی موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری

گزارشهای کارشناسی موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری

عنوانتاریخ انتشارلینک دانلود
قوانین خدمات عمومی کشور مالزیمشاهده
قوانین خدمات عمومی کشور مالزیمشاهده
سیستم بازنشستگی کارکنان دولتی کالیفرنیامشاهده
تجزیه و تحلیل صنایع معدنی صنعت سیمانمشاهده
تجزیه و تحلیل صنعت ساختمانمشاهده
تجزیه و تحلیل صنعت خودرومشاهده
تجزیه و تحلیل صنایع معدنیمشاهده
تجزیه و تحلیل صنایع معدنی صنعت مسمشاهده
تجزیه و تحلیل صنایع معدنی صنعت رویمشاهده
تجزیه و تحلیل صنایع معدنی صنعت آهن و فولادمشاهده
تجزیه و تحلیل صنایع معدنی صنعت آلومینیوممشاهده
تجزیه و تحلیل صنایع پتروشیمی مشاهده
مراجع نظارت بر بازنشستگی های خصوصی چه ویژگیهایی بایستی داشته باشند ؟ «اصول پیشنهادی IOPS»مرداد ماه ۱۳۹۰مشاهده
نقش طرحهای بازنشستگی خصوصی در تامین درآمد بازنشستگیاردیبهشت ماه ۱۳۹۰مشاهده
چالش های پیش روی صندوق بازنشستگی کشوری و راهبردهای برون رفت از آنفروردین ماه ۱۳۹۰مشاهده
سالمند شدن جمعیت واصلاحات سیستم بازنشستگیبهمن ماه ۱۳۸۹مشاهده
واکاوی قوانین و مقررات بازنشستگی (چگونگی برخورداری کارکنانی که با تغییر وضعیت استخدامی کماکان صندوق بازنشستگی خود را حفظ می نمایند)دی ماه ۱۳۸۹مشاهده
وضعیت ناشی از تغییرات درضوابط پرداخت حقوق وظیفه فرزندان و نوادگان اناثدی ماه ۱۳۸۹مشاهده
اشتغال بازنشستگان جوان (ضرورت – چگونگی)آذر ماه ۱۳۸۹مشاهده
واکاوی قوانین ومقررات بازنشستگی مشکلات نقل و انتقال کسور/حق بیمه بین صندوقهای بازنشستگی « ازمنظر بیمه شدگان»آبان ماه ۱۳۸۹مشاهده
مستمری توافقیآبان ماه ۱۳۸۹مشاهده
تامین مالی هزینه های طرحهای بازنشستگی ( همراه با افزایش طول عمر ، سن بازنشستگی چگونه باید تغییر نماید؟)شهریور ماه ۱۳۸۹مشاهده
طرح های بازنشستگی خصوصی (چرایی ، چگونگی ، پاسخ به سوالات اساسی)مرداد ماه ۱۳۸۹مشاهده
بازنشستگی مرحله ای (تدریجی)تیر ماه ۱۳۸۹مشاهده
چالش های مدیریتی واجرایی درسرمایه گذاری صندوقهای تامین اجتماعی (تجارب صندوق احتیاط کارکنان مالزی)خرداد ماه ۱۳۸۹مشاهده
صندوق های ضمانت مزایای بازنشستگیفروردین ماه ۱۳۸۹مشاهده
نظام تامین اجتماعی در فرانسهفروردین ماه ۱۳۸۹مشاهده
مدیریت ریسک درتامین اجتماعیاسفند ماه ۱۳۸۸مشاهده
وضعیت معیشت درسنین سالمندی کشورهای (OECD)اسفند ماه ۱۳۸۸مشاهده
آثار تغییرات ساختار سنی جمعیت ایران برصندوق بازنشستگی کشوریاسفند ماه ۱۳۸۸مشاهده
اقتصاد سیاسی اصلاح سیستم مستمریدی ماه ۱۳۸۸مشاهده
سیستم های بازنشستگی در یک نگاه آسیا واقیانوسیهدی ماه ۱۳۸۸مشاهده
گزارش ارزیابی تعهدات ودارائیهای صندوق بازنشستگی کشوری درپایان سال ۱۳۸۷ ( محاسبات اکچوئری)آبان ماه ۱۳۸۸مشاهده
گزارش ارزیابی سالیانه صندوقهای بازنشستگی ، بازماندگان وازکارافتادگان (سال ۲۰۰۸)مهر ماه ۱۳۸۸مشاهده
تحولات نظامهای بازنشستگی درجهان (مجموعه مقالات ۲)مهر ماه ۱۳۸۸مشاهده
تامین اجتماعی درزمان بحران تاثیرات ، چالشها وپاسخ هاشهریور ماه ۱۳۸۸مشاهده
بازارهای مالی وتوسعه اقتصادی نگاهی به نقش سیستم های مستمری بربازارهای مالی وتوسعه اقتصادیشهریور ماه ۱۳۸۸مشاهده
آینده بازنشستگی نسل جدید سالمندیشهریور ماه ۱۳۸۸مشاهده
سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی الزامات – تجارب جهانیمرداد ماه ۱۳۸۸مشاهده
تحلیل اقتصادی مقررات بازنشستگی کشوری بخش وراث اناثتیر ماه ۱۳۸۸مشاهده
ضریب جینی مستمریهای پرداختی صندوق بازنشستگی کشوری و جایگاه اقتصادی مستمری بگیران آن درکشور طی سالهای ۸۷-۱۳۸۱اردیبهشت ماه ۱۳۸۸مشاهده
بحران مالی وصندوقهای بازنشستگی سئوالات اساسی – تاثیرات و اقداماتاردیبهشت ماه ۱۳۸۸مشاهده
تحولات نظامهای بازنشستگی درجهان (مجموعه مقالات)فروردین ماه ۱۳۸۸مشاهده
شاخص قیمت مصرف کننده برای سالمندان ایرانیاسفندماه ۱۳۸۷مشاهده
بدهی دولت بابت بازنشستگی چرا انجام اصلاحات برای نجات سیستم بازنشستگی کارکنان دولت ضروری است ؟بهمن ماه ۱۳۸۷مشاهده
ساختار یک گزارش اکچوئری مناسب در صندوقهای بازنشستگیآبان ماه ۱۳۸۷مشاهده
مروری بر شاخص های اندازه گیری تورمآبان ماه ۱۳۸۷مشاهده
اثرات اصلاح سیستم بازنشستگی شیلی بر اقتصاد کلانمهرماه ۱۳۸۷مشاهده
اصلاحات بازنشستگی کارکنان دولت (تجارب کشورهای OECD)شهریورماه ۱۳۸۷مشاهده
اصلاح سیستم مستمری PAYGمردادماه ۱۳۸۷مشاهده
رویکرد نوین به سیستم های بازنشستگی چند لایهتیرماه ۱۳۸۷مشاهده
اصول و مفاهیم اکچوئری صندوقهای بازنشستگیتیرماه ۱۳۸۷مشاهده
اصلاحات بازنشستگی در آسیا و اقیانوسیهتیرماه ۱۳۸۷مشاهده
بررسی سیستم های بازنشستگی در جهان (ایالات متحده)خردادماه ۱۳۸۷مشاهده
طرح های بازنشستگی خصوصی (طبقه بندی OECD)فروردین ۱۳۸۷مشاهده
معرفی طرحهای بازنشستگی (طرحهای کارفرما – پشتیبان)بهمن ماه ۱۳۸۶مشاهده
مقایسه تعهدات مستمری در کشورهای OECDمردادماه ۱۳۸۵مشاهده
رهنمودهای سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی تامین اجتماعیتیرماه ۱۳۸۵مشاهده
تاثیر تورم بر سطح زندگی حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوریآذرماه ۱۳۸۴مشاهده
بررسی وضعیت اشتغال بازنشستگان وعوامل موثر برآنآذرماه ۱۳۸۴مشاهده
وضعیت صندوقهای بازنشستگی ایران و طراحی سیستم بهینهآبان ماه ۱۳۸۴مشاهده
فهرست